Tekstgrootte

-A A +A

CIZ

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Email: 
info@ciz.nl
Telefoonnummer: 
088-7891000
-
-
-