Tekstgrootte

-A A +A

Convenant Toegankelijkheid

Categorieën: 

Op 20 april 2017 wordt een convenant met de gemeente ondertekend waarin afspraken worden gemaakt over belangrijke  onderdelen van de detaillering van de openbare ruimte die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking of handicap sterk verbetert. Jong en oud heeft gemak van deze verbeteringen. DWU vindt dit convenant erg belangrijk als basis voor allerlei andere projecten waar de gemeente de komende jaren aan werkt. Het convenant is in goed overleg met de adviseurs van de gemeente tot stand gekomen.

project