Tekstgrootte

-A A +A

Geleidelijnen

Categorieën: 

In het Convenant Toegankelijkheid is ook aandacht besteed aan geleidelijnen voor blinden en slechtzienden. In het project Geleidelijnen hebben we dit verder uitgewerkt voor het winkelcentrum van Uden. Het resultaat hebben we onlangs aangeboden aan de gemeente. Doel is een sluitend, eenduidig en obstakelvrij netwerk van geleidelijnen door het hele winkelcentrum. Er zijn in de loop der jaren allerlei geleidelijnen en gidslijnen aangelegd zonder onderling verband en afstemming. We willen allemaal een goed toegankelijk en vriendelijk centrum voor een breed publiek. Onze benadering is daarbij dat ook mensen met een kinderwagen of een rollator gemak hebben van geleidelijnen die een vrije doorgang van 1.50 m. breed moeten waarborgen. Belangrijk bij geleidelijnen zijn ook de uitstallingen en terrassen. Hierover willen we ook in overleg met de gemeente.  

project