Tekstgrootte

-A A +A

Juridischsteunpunt.nl

Wat wij doen
Ieder(in) heeft drie kerntaken:

Collectieve belangenbehartiging:
Ieder(in) behartigt de collectieve belangen van de aangesloten lidorganisaties. We ijveren ervoor dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Dat doen we op zoveel mogelijk plekken. Bij de overheid,  politiek, maatschappelijke organisaties en in de media.
Toerusting en ondersteuning:
Ieder(in) biedt ondersteuning aan de aangesloten lidorganisaties. We berichten over actuele ontwikkelingen die voor de lidorganisaties van belang zijn. Via onder meer nieuwsbrieven en een apart ledendeel op de website. Daarnaast organiseren we regelmatig voorlichtings- en discussiebijeenkomsten over brandende kwesties.
Dienstverlening:
We bieden een aantal diensten en producten aan die speciaal zijn toegesneden op onze achterban. Een voorbeeld daarvan is de site Meerkosten.nl, waar mensen informatie kunnen krijgen over compensatieregelingen en belastingaftrek. Verder hebben we onder meer een Meldpunt. Hier kunnen  mensen met een beperking knelpunten melden waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Daarnaast verzorgen we ook juridische ondersteuning.

Email: 
info@juridischsteunpunt.nl
Telefoonnummer: 
030-7200000
-
-
-