Tekstgrootte

-A A +A

Leerlingenvervoer

Categorieën: 

Op voorstel van DWU is bij de start van het aanbestedingsproces een grote groep ouders bij elkaar gekomen wiens kinderen met een beperking en/of handicap gebruik maken van het leerlingenvervoer. Met elkaar is onder leiding van de gemeente geïnventariseerd wat voor soort, veelal praktische problemen er optreden. Uit de ouders zijn vertegenwoordigers naar voren gekomen die vanuit de ingestelde regionale klankbordgroep nauw betrokken zijn bij het aanbestedingsproces. DWU volgt het verdere verloop van het proces.

project