Tekstgrootte

-A A +A

Speeltuin de Wiebert

Categorieën: 

In oktober 2016 heeft de Speeltuinbende in het kader van de Week van de Toegankelijkheid de speeltuin de Wiebert getest met een aantal kinderen. Deze gezellige en leerzame middag heeft geleid tot een rapport met aanbevelingen. Wijkgebouw 't Huufke is hierbij ook betrokken in verband met het installeren van een hoog/laag omkleedtafel voor gehandicapte jeugd. Op dit moment worden de adviezen omgezet in een concreet plan en zijn we aan de slag om gezamenlijk de nodige geldmiddelen te verkrijgen.    

project