Tekstgrootte

-A A +A

Beter thuis wonen en WMO

WMO Welzorg verzorgt in de regio de hulpmiddelen in het kader van de WMO. Er zijn heel veel klachten over de uitvoering door de organisatie van Welzorg. Drempels Weg Uden heeft daarom de publiciteit gezocht en eind 2016 het Brabants Dagblad benaderd om deze problemen aan de orde te stellen. Op de publicatie is veel gereageerd en de resultaten van deze actie hebben wij aan de gemeente Uden en Welzorg op 8 februari gepresenteerd en gevraagd om uitleg. We hebben in dit overleg uitleg gekregen over de problemen bij de Welzorg organisatie en het oplossen daarvan. Er heeft een grote reorganisatie en centralisatie plaastgevonden en er is vanaf medio februari een nieuwe werkwijze ingevoerd. Er wordt nu hard gewerkt aan de oude werkvoorraad. Er is nu voor alle nieuwe aanvragen een nieuwe aanpak waarbij zowel leveringen als reparaties door middel van het 'proces op dagbasis' worden gepland en afgehandeld. De gemeente Uden heeft in deze periode ook nog een officiële klacht ingediend bij Welzorg. Op 12 april hebben wij opnieuw overleg gehad met Welzorg en de gemeente en geconstateerd dat er druk aan de achterstand is gewerkt. Uit concrete voorbeelden weten we dat de uitvoering zeker nog niet vlekkeloos gaat. Over 3 maanden heeft DWU een nieuwe afspraak met de rayonmanager. 

Tenslotte is er afgesproken dat bij de volgende aanbesteding DWU actief wordt betrokken in het programma van eisen en de aanbesteding. Wij hebben onder andere gepleit voor een inlog systeem voor cliënten zodat het eigen dossier gevolgd kan worden en digitaal berichtenverkeer binnen het dossier mogelijk is. 

 

Relevante websites:

Coöperatieve vereniging van MEE-organisatie. Op gebied van Opvoeding & Ontwikkeling; Leren & Werken; Samenleven & Wonen; Regelgeving & geldzaken

Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is als je die nodig hebt. De NZa maakt vanuit dat perspectief regels en houdt toezicht op... lees meer »

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven - dat is de droom van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapten Kind.

Zorg voor Kansen
In Nederland kunnen veel mensen niet aan de samenleving meedoen zoals ze zouden willen. Bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn door een chronische ziekte of een beperking.... lees meer »

De Oogvereniging komt op voor de belangen van mensen die een oogaandoening hebben en mensen die slechtziend, blind of doofblind zijn. Aandachtsgebieden zijn:
Oogzorg en patiëntenbelangen: ... lees meer »

Het Oogziekenhuis Rotterdam is in Nederland de superspecialist specifiek voor uw ogen, zonder daarbij uw menselijke gevoelens te veronachtzamen.

Zet adviseert overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het gebied van leefbaarheid, participatie, toegankelijkheid en zelfredzaamheid. Ons advies richt zich op beleid, proces,... lees meer »

Belangenvereniging voor mensen met een PersoonsGebonden Budget.

Wij staan allen voor de enorme uitdaging om zolang mogelijk zelfredzaam blijven. Dat willen we ook: eigen regie zolang als het kan! Maar hoe doe je dat, als je gezondheid minder wordt? Je hebt... lees meer »

Project

Een werkgroep onder initiatief van Drempels Weg Uden is bezig om voor de Gemeente Uden een Sociale kaart te ontwikkelen.
Een Sociale kaart is een digitaal hulpmiddel waarmee inwoners van... lees meer »