Tekstgrootte

-A A +A

Beter thuis wonen en WMO

WMO Welzorg verzorgt in de regio de hulpmiddelen in het kader van de WMO. Er zijn heel veel klachten over de uitvoering door de organisatie van Welzorg. Drempels Weg Uden heeft daarom de publiciteit gezocht en eind 2016 het Brabants Dagblad benaderd om deze problemen aan de orde te stellen. Op de publicatie is veel gereageerd en de resultaten van deze actie hebben wij aan de gemeente Uden en Welzorg op 8 februari gepresenteerd en gevraagd om uitleg. We hebben in dit overleg uitleg gekregen over de problemen bij de Welzorg organisatie en het oplossen daarvan. Er heeft een grote reorganisatie en centralisatie plaastgevonden en er is vanaf medio februari een nieuwe werkwijze ingevoerd. Er wordt nu hard gewerkt aan de oude werkvoorraad. Er is nu voor alle nieuwe aanvragen een nieuwe aanpak waarbij zowel leveringen als reparaties door middel van het 'proces op dagbasis' worden gepland en afgehandeld. De gemeente Uden heeft in deze periode ook nog een officiële klacht ingediend bij Welzorg. Op 12 april hebben wij opnieuw overleg gehad met Welzorg en de gemeente en geconstateerd dat er druk aan de achterstand is gewerkt. Uit concrete voorbeelden weten we dat de uitvoering zeker nog niet vlekkeloos gaat. Over 3 maanden heeft DWU een nieuwe afspraak met de rayonmanager. 

Tenslotte is er afgesproken dat bij de volgende aanbesteding DWU actief wordt betrokken in het programma van eisen en de aanbesteding. Wij hebben onder andere gepleit voor een inlog systeem voor cliënten zodat het eigen dossier gevolgd kan worden en digitaal berichtenverkeer binnen het dossier mogelijk is. 

 

Relevante websites:

Mensen met een beperking of ouderen maken ook deel uit van onze samenleving. In Nederland is het uitgangspunt dat het niet uitmaakt of iemand een beperking heeft of niet. Iedereen moet de... lees meer »

Fonds verstandelijk gehandicapten draagt er aan bij dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven kunnen leiden. Een leven waarin zij hun talenten kunnen inzetten, zich kunnen... lees meer »

VSB

VSB fonds zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen actief deelneemt. Een samenleving waarin ieder mens onderdeel is van een groter geheel, een eigen plek heeft en erkenning krijgt. Zodat... lees meer »

ZET

Zet adviseert overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het gebied van leefbaarheid, participatie, toegankelijkheid en zelfredzaamheid.