Tekstgrootte

-A A +A

Projecten

In oktober 2016 heeft de Speeltuinbende in het kader van de Week van de Toegankelijkheid de speeltuin de Wiebert getest met een aantal kinderen. Deze gezellige en leerzame middag heeft geleid tot... meer

De gemeente heeft samen met de nader Maashorstgemeenten plannen ontwikkeld om het natuurgebied de Maashorst verder te ontwikkelen voor recreatie en natuurontwikkeling. Voor het grondgebied van de... meer

Het winkelcentrum van Uden heeft veel winkels en horecagelegenheden die op allerlei manieren hun waren aanprijzen. Dit gebeurt dikwijla met sandwichborden en kledingrekken die dikwijls in de... meer

Deze reconstructie is door een projectgroep, waarin ook DWU zitting heeft, begeleid. Na een uitgebreid ontwerpproces is nu gekozen voor een variant waarbij de Birgittinessenstraat van een... meer

Vanuit de horeca ondernemers aan de noord- en westzijde is het verzoek gekomen om de terrassen uit te breiden in de richting van de straat rondom het plein. DWU heeft in een vroegtijdig stadium al... meer

Bushaltes moeten ook voldoen aan toegankelijkheidseisen. De bushaltes zijn in verschillende periodes aangepast naar de juiste perronhoogte en voorzien van... meer

In het Convenant Toegankelijkheid is ook aandacht besteed aan geleidelijnen voor blinden en slechtzienden. In het project Geleidelijnen hebben we dit verder uitgewerkt voor het winkelcentrum van... meer

Op 20 april 2017 wordt een convenant met de gemeente ondertekend waarin afspraken worden gemaakt over belangrijke  onderdelen van de detaillering van de openbare ruimte die de toegankelijkheid... meer

Op voorstel van DWU is bij de start van het aanbestedingsproces een grote groep ouders bij elkaar gekomen wiens kinderen met een beperking en/of handicap gebruik maken van het leerlingenvervoer.... meer

Een werkgroep onder initiatief van Drempels Weg Uden is bezig om voor de Gemeente Uden een Sociale kaart te ontwikkelen.
Een Sociale kaart is een digitaal hulpmiddel waarmee inwoners van... meer