Tekstgrootte

-A A +A

Wie is Drempels Weg Uden?

Wat doet Drempels Weg Uden?
Een toegankelijk Uden creëren in een zo breed mogelijke zin.
De naam “Drempels Weg Uden” dient breed gezien worden.
Het gaat niet alleen om het slechten van fysieke drempels, maar ook om het wegwerken van drempels in de zorg en het maatschappelijke domein in werk en welzijn.
Taken zijn verdeeld over twee werkgroepen:
                    - werkgroep Toegankelijkheid;
                    - werkgroep Zorg & Welzijn;

Historie:
Het platform mensen met een handicap Uden bestaat sinds 1988.

Uit de G-1000, die in oktober 2014 werd gehouden in Uden, zijn twee groepen geformeerd, die zich bezighouden met het VN-verdrag, toegankelijkheid en toegankelijke zorg.
Begin 2016 hebben deze groepen de handen ineen geslagen.
Hierdoor is een organisatie ontstaan die slagvaardig belangen wil behartigen voor mensen met een beperking en gehandicapten in onze gemeente. Wij doen dat samen met inwoners van Uden, Volkel en Odiliapeel, organisaties en de gemeente.
Dit samenwerken, betekent voor iedereen een ‘win-win’ situatie.

Het VN Verdrag betreffende de rechten van mensen met een handicap, dat in 2016 uiteindelijk ook door Nederland is geratificeerd, is een belangrijke drijfveer voor ons. Deze ondertekening betekent dat vanaf nu bij alle besluiten en activiteiten aandacht gegeven moet worden aan toegankelijkheid van gehandicapten in brede zin.

Wij stellen ons voor:

 

Werkgroep Toegankelijkheid:
Deze werkgroep heeft drie aandachtsvelden:

  • vervoer
  • openbare ruimte
  • gebouwen

Vervoer: De advisering en betrokkenheid bij alle vormen van vervoer waar burgers van de gemeente Uden mee te maken hebben. Bijv. Busvervoer, taxibusjes, leerlingenvervoer.
We nemen deel aan het regionale Reizigersplatform.
Daarnaast willen we ook individueel vervoer zoals auto, scootmobiel en fiets de nodige aandacht geven.

Openbare ruimte: Betrokkenheid bij alle groot-onderhoudswerken en nieuwe aanleg in de openbare ruimte. Het gaat veelal om straten en pleinen, maar ook om speelterreinen, bos- en natuurgebieden.
Ons doel is planmatig samen met betrokkenen de belangen van gehandicapten aan de orde te stellen. Dikwijls betekenen onze voorstellen een verbetering voor iedereen die lopend of fietsend gebruik maakt van de openbare ruimte.
Iedereen heeft baat bij een goed ontworpen en comfortabel aangelegde openbare ruimte, niet alleen rolstoel- en rollatorgebruikers, maar ook personen met een kinderwagen of winkelkarretje.

Bouwen en wonen: Gebouwen kennen we in allerlei vormen: scholen, ziekenhuis, gemeentehuis, winkels, horeca, theater, bioscoop, voorzieningen en instellingen, maar ook appartementencomplexen en woningen.
De in- en uitgankelijkheid van gebouwen laat dikwijls veel te wensen over. Eenmaal in het gebouw valt het dikwijls ook niet mee. Een gehandicapte moet zo veel mogelijk zelfstandig een gebouw in en uit kunnen en zich door een gebouw kunnen verplaatsen.
De regelgeving voldoet op dit moment niet aan redelijk te stellen eisen zoals in het Handboek voor Toegankelijkheid. Wij proberen alle instanties er continue op te wijzen dat kleine extra voorzieningen voor veel noodzakelijk comfort zorgen.
Over de verschillende onderwerpen en projecten informeren wij u in deze website. Wij proberen daarbij zo transparant en actueel mogelijk te zijn. Reacties en bijdragen zijn altijd welkom.

Zorg & Welzijn:

De groep Zorg & Welzijn zet zich in om projecten te ontwikkelen in de categorieën:

  • Basisteams.
  • WMO
  • Beter samen thuis.
  • Buurthuizen.
  • Mantelzorg.
  • Onderwijs.
  • Sport en Bewegen.

​Op de website wordt de voortgang van deze projecten beschreven.
De werkgroep staat open voor signalen uit onze gemeenschap om projecten te ondersteunen welke een bijdrage leveren ter verbetering van de Zorg en het Welzijn in onze leefomgeving.